Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 01 5 5 5 8
22/03 kl 02 4 10 8 7
22/03 kl 03 -1 12 8 6
22/03 kl 04 6 13 9 7
22/03 kl 05 3 11 9 7
22/03 kl 06 3 12 8 8
22/03 kl 07 9 15 10 9
22/03 kl 08 4 12 10 9
22/03 kl 09 6 16 8 11
22/03 kl 10 4 12 11 11
22/03 kl 11 6 12 11 11
22/03 kl 12 5 11 8 12
22/03 kl 13 3 12 10 10
22/03 kl 14 6 14 9 9
22/03 kl 15 3 10 11 -
22/03 kl 16 2 8 7 -
22/03 kl 17 3 9 8 -
22/03 kl 18 -1 5 6 -
22/03 kl 19 0 8 5 -
22/03 kl 20 -3 5 5 -
22/03 kl 21 -1 6 2 -
22/03 kl 22 0 7 3 -
22/03 kl 23 -4 4 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 11 6 7 -20 -16
Laveste værets virkning 0 -8 -24 -23 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm