Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 83 1 84 -
23/03 kl 01 120 1 121 -
23/03 kl 02 147 -1 146 -
23/03 kl 03 157 -3 154 -
23/03 kl 04 148 -3 145 -
23/03 kl 05 123 -4 119 -
23/03 kl 06 87 -6 81 -
23/03 kl 07 50 -8 42 -
23/03 kl 08 22 -5 17 -
23/03 kl 09 12 -6 6 -
23/03 kl 10 21 -7 14 -
23/03 kl 11 47 -5 42 -
23/03 kl 12 85 -3 82 -
23/03 kl 13 123 -1 122 -
23/03 kl 14 154 -2 152 -
23/03 kl 15 169 1 170 -
23/03 kl 16 165 3 168 -
23/03 kl 17 143 0 143 -
23/03 kl 18 106 2 108 -
23/03 kl 19 67 3 70 -
23/03 kl 20 32 1 33 -
23/03 kl 21 12 3 15 -
23/03 kl 22 11 1 12 -
23/03 kl 23 28 6 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 182 170 158 128 116
Laveste vannstand 7 6 -4 4 13
Avvik gult nivå -14 -26 -38 -68 -80
Avvik orange nivå -25 -37 -49 -79 -91
Avvik rødt nivå -33 -45 -57 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm