Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 43 -22 21 -
25/03 kl 01 74 -21 53 -
25/03 kl 02 105 -23 82 -
25/03 kl 03 131 -22 109 -
25/03 kl 04 145 -23 122 -
25/03 kl 05 143 -22 121 -
25/03 kl 06 125 -23 102 -
25/03 kl 07 97 -23 74 -
25/03 kl 08 66 -22 44 -
25/03 kl 09 40 -23 17 -
25/03 kl 10 26 -22 4 -
25/03 kl 11 27 -22 5 -
25/03 kl 12 44 -21 23 -
25/03 kl 13 72 -20 52 -
25/03 kl 14 103 -21 82 -
25/03 kl 15 130 -20 110 -
25/03 kl 16 147 -20 127 -
25/03 kl 17 149 -21 128 -
25/03 kl 18 137 -20 117 -
25/03 kl 19 112 -20 92 -
25/03 kl 20 82 -21 61 -
25/03 kl 21 53 -21 32 -
25/03 kl 22 34 -22 12 -
25/03 kl 23 28 -20 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 182 170 158 128 116
Laveste vannstand 7 6 -4 4 13
Avvik gult nivå -14 -26 -38 -68 -80
Avvik orange nivå -25 -37 -49 -79 -91
Avvik rødt nivå -33 -45 -57 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm