Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 37 -22 15 -
26/03 kl 01 58 -21 37 -
26/03 kl 02 86 -21 65 -
26/03 kl 03 111 -21 90 -
26/03 kl 04 130 -21 109 -
26/03 kl 05 137 -21 116 -
26/03 kl 06 131 -22 109 -
26/03 kl 07 113 -21 92 -
26/03 kl 08 88 -21 67 -
26/03 kl 09 62 -22 40 -
26/03 kl 10 43 -20 23 -
26/03 kl 11 35 -22 13 -
26/03 kl 12 40 -21 19 -
26/03 kl 13 57 -21 36 -
26/03 kl 14 81 -22 59 -
26/03 kl 15 106 -21 85 -
26/03 kl 16 126 -21 105 -
26/03 kl 17 136 -21 115 -
26/03 kl 18 134 -20 114 -
26/03 kl 19 120 -20 100 -
26/03 kl 20 98 -19 79 -
26/03 kl 21 74 -17 57 -
26/03 kl 22 53 -17 36 -
26/03 kl 23 42 -16 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 182 170 158 128 116
Laveste vannstand 7 6 -4 4 13
Avvik gult nivå -14 -26 -38 -68 -80
Avvik orange nivå -25 -37 -49 -79 -91
Avvik rødt nivå -33 -45 -57 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm