Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 52 -11 41 33
22/03 kl 02 64 -9 55 46
22/03 kl 03 69 -13 56 53
22/03 kl 04 69 -17 52 50
22/03 kl 05 70 -16 54 47
22/03 kl 06 73 -14 59 49
22/03 kl 07 69 -20 49 48
22/03 kl 08 59 -20 39 37
22/03 kl 09 46 -19 27 24
22/03 kl 10 39 -17 22 19
22/03 kl 11 36 -18 18 19
22/03 kl 12 37 -22 15 21
22/03 kl 13 44 -16 28 29
22/03 kl 14 56 -14 42 41
22/03 kl 15 63 -19 44 -
22/03 kl 16 65 -14 51 -
22/03 kl 17 65 -11 54 -
22/03 kl 18 69 -7 62 -
22/03 kl 19 70 -10 60 -
22/03 kl 20 64 -8 56 -
22/03 kl 21 52 -1 51 -
22/03 kl 22 44 1 45 -
22/03 kl 23 40 0 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 113 72 75 64
Laveste vannstand 15 45 27 37 31
Avvik gult nivå -108 -57 -98 -95 -106
Avvik orange nivå -128 -77 -118 -115 -126
Avvik rødt nivå -146 -95 -136 -133 -144
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm