Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 39 6 45 -
23/03 kl 01 44 14 58 -
23/03 kl 02 56 13 69 -
23/03 kl 03 66 13 79 -
23/03 kl 04 68 18 86 -
23/03 kl 05 67 21 88 -
23/03 kl 06 70 21 91 -
23/03 kl 07 72 19 91 -
23/03 kl 08 67 25 92 -
23/03 kl 09 56 33 89 -
23/03 kl 10 46 34 80 -
23/03 kl 11 41 40 81 -
23/03 kl 12 38 51 89 -
23/03 kl 13 40 49 89 -
23/03 kl 14 48 49 97 -
23/03 kl 15 58 48 106 -
23/03 kl 16 63 50 113 -
23/03 kl 17 62 49 111 -
23/03 kl 18 63 37 100 -
23/03 kl 19 67 38 105 -
23/03 kl 20 67 42 109 -
23/03 kl 21 60 31 91 -
23/03 kl 22 50 28 78 -
23/03 kl 23 43 28 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 113 72 75 64
Laveste vannstand 15 45 27 37 31
Avvik gult nivå -108 -57 -98 -95 -106
Avvik orange nivå -128 -77 -118 -115 -126
Avvik rødt nivå -146 -95 -136 -133 -144
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm