Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 40 24 64 -
24/03 kl 01 40 18 58 -
24/03 kl 02 46 9 55 -
24/03 kl 03 58 9 67 -
24/03 kl 04 66 6 72 -
24/03 kl 05 66 -2 64 -
24/03 kl 06 66 0 66 -
24/03 kl 07 70 -4 66 -
24/03 kl 08 72 -5 67 -
24/03 kl 09 66 -10 56 -
24/03 kl 10 57 -9 48 -
24/03 kl 11 49 -9 40 -
24/03 kl 12 44 -16 28 -
24/03 kl 13 41 -14 27 -
24/03 kl 14 42 -13 29 -
24/03 kl 15 51 -16 35 -
24/03 kl 16 58 -14 44 -
24/03 kl 17 60 -13 47 -
24/03 kl 18 59 -11 48 -
24/03 kl 19 62 -10 52 -
24/03 kl 20 67 -11 56 -
24/03 kl 21 66 -9 57 -
24/03 kl 22 58 -10 48 -
24/03 kl 23 50 -10 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 113 72 75 64
Laveste vannstand 15 45 27 37 31
Avvik gult nivå -108 -57 -98 -95 -106
Avvik orange nivå -128 -77 -118 -115 -126
Avvik rødt nivå -146 -95 -136 -133 -144
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm