Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 45 -6 39 -
25/03 kl 01 41 -4 37 -
25/03 kl 02 40 -2 38 -
25/03 kl 03 47 2 49 -
25/03 kl 04 57 5 62 -
25/03 kl 05 62 5 67 -
25/03 kl 06 63 2 65 -
25/03 kl 07 65 2 67 -
25/03 kl 08 70 2 72 -
25/03 kl 09 72 3 75 -
25/03 kl 10 67 -1 66 -
25/03 kl 11 59 -2 57 -
25/03 kl 12 53 2 55 -
25/03 kl 13 47 3 50 -
25/03 kl 14 43 0 43 -
25/03 kl 15 45 -2 43 -
25/03 kl 16 51 -2 49 -
25/03 kl 17 56 -3 53 -
25/03 kl 18 56 -3 53 -
25/03 kl 19 56 -2 54 -
25/03 kl 20 62 4 66 -
25/03 kl 21 67 2 69 -
25/03 kl 22 66 1 67 -
25/03 kl 23 59 4 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 113 72 75 64
Laveste vannstand 15 45 27 37 31
Avvik gult nivå -108 -57 -98 -95 -106
Avvik orange nivå -128 -77 -118 -115 -126
Avvik rødt nivå -146 -95 -136 -133 -144
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm