Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 53 6 59 -
26/03 kl 01 46 5 51 -
26/03 kl 02 41 0 41 -
26/03 kl 03 40 -3 37 -
26/03 kl 04 46 -2 44 -
26/03 kl 05 54 -6 48 -
26/03 kl 06 57 -8 49 -
26/03 kl 07 59 -7 52 -
26/03 kl 08 64 -8 56 -
26/03 kl 09 71 -7 64 -
26/03 kl 10 73 -10 63 -
26/03 kl 11 68 -10 58 -
26/03 kl 12 63 -10 53 -
26/03 kl 13 56 -12 44 -
26/03 kl 14 49 -14 35 -
26/03 kl 15 45 -14 31 -
26/03 kl 16 45 -13 32 -
26/03 kl 17 49 -12 37 -
26/03 kl 18 51 -16 35 -
26/03 kl 19 52 -16 36 -
26/03 kl 20 56 -16 40 -
26/03 kl 21 63 -17 46 -
26/03 kl 22 67 -21 46 -
26/03 kl 23 66 -20 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 62 113 72 75 64
Laveste vannstand 15 45 27 37 31
Avvik gult nivå -108 -57 -98 -95 -106
Avvik orange nivå -128 -77 -118 -115 -126
Avvik rødt nivå -146 -95 -136 -133 -144
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm