Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 51 -11 40 31
22/03 kl 02 66 -10 56 46
22/03 kl 03 72 -13 59 57
22/03 kl 04 70 -17 53 51
22/03 kl 05 70 -16 54 44
22/03 kl 06 74 -14 60 50
22/03 kl 07 73 -21 52 52
22/03 kl 08 61 -20 41 39
22/03 kl 09 46 -20 26 23
22/03 kl 10 39 -18 21 18
22/03 kl 11 36 -18 18 18
22/03 kl 12 36 -22 14 20
22/03 kl 13 42 -17 25 27
22/03 kl 14 56 -14 42 40
22/03 kl 15 66 -20 46 -
22/03 kl 16 66 -15 51 -
22/03 kl 17 65 -11 54 -
22/03 kl 18 70 -7 63 -
22/03 kl 19 74 -10 64 -
22/03 kl 20 66 -9 57 -
22/03 kl 21 52 -2 50 -
22/03 kl 22 43 1 44 -
22/03 kl 23 40 0 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 115 73 79 66
Laveste vannstand 14 45 27 37 30
Avvik gult nivå -109 -58 -100 -94 -107
Avvik orange nivå -133 -82 -124 -118 -131
Avvik rødt nivå -161 -110 -152 -146 -159
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm