Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 39 6 45 -
23/03 kl 01 42 13 55 -
23/03 kl 02 55 13 68 -
23/03 kl 03 68 12 80 -
23/03 kl 04 72 17 89 -
23/03 kl 05 68 21 89 -
23/03 kl 06 69 21 90 -
23/03 kl 07 75 18 93 -
23/03 kl 08 71 25 96 -
23/03 kl 09 58 33 91 -
23/03 kl 10 46 33 79 -
23/03 kl 11 42 39 81 -
23/03 kl 12 39 51 90 -
23/03 kl 13 38 49 87 -
23/03 kl 14 46 48 94 -
23/03 kl 15 59 48 107 -
23/03 kl 16 66 49 115 -
23/03 kl 17 62 49 111 -
23/03 kl 18 62 36 98 -
23/03 kl 19 69 37 106 -
23/03 kl 20 72 41 113 -
23/03 kl 21 62 30 92 -
23/03 kl 22 50 27 77 -
23/03 kl 23 44 28 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 115 73 79 66
Laveste vannstand 14 45 27 37 30
Avvik gult nivå -109 -58 -100 -94 -107
Avvik orange nivå -133 -82 -124 -118 -131
Avvik rødt nivå -161 -110 -152 -146 -159
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm