Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 42 24 66 -
24/03 kl 01 39 18 57 -
24/03 kl 02 44 9 53 -
24/03 kl 03 58 9 67 -
24/03 kl 04 68 5 73 -
24/03 kl 05 67 -3 64 -
24/03 kl 06 66 0 66 -
24/03 kl 07 70 -5 65 -
24/03 kl 08 75 -6 69 -
24/03 kl 09 70 -10 60 -
24/03 kl 10 57 -10 47 -
24/03 kl 11 49 -10 39 -
24/03 kl 12 46 -17 29 -
24/03 kl 13 42 -14 28 -
24/03 kl 14 41 -14 27 -
24/03 kl 15 49 -16 33 -
24/03 kl 16 60 -14 46 -
24/03 kl 17 62 -13 49 -
24/03 kl 18 58 -11 47 -
24/03 kl 19 61 -11 50 -
24/03 kl 20 69 -11 58 -
24/03 kl 21 69 -9 60 -
24/03 kl 22 60 -10 50 -
24/03 kl 23 50 -10 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 115 73 79 66
Laveste vannstand 14 45 27 37 30
Avvik gult nivå -109 -58 -100 -94 -107
Avvik orange nivå -133 -82 -124 -118 -131
Avvik rødt nivå -161 -110 -152 -146 -159
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm