Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 46 -6 40 -
25/03 kl 01 42 -4 38 -
25/03 kl 02 39 -2 37 -
25/03 kl 03 45 1 46 -
25/03 kl 04 58 5 63 -
25/03 kl 05 65 4 69 -
25/03 kl 06 63 2 65 -
25/03 kl 07 64 1 65 -
25/03 kl 08 71 2 73 -
25/03 kl 09 76 3 79 -
25/03 kl 10 69 -1 68 -
25/03 kl 11 60 -2 58 -
25/03 kl 12 55 1 56 -
25/03 kl 13 50 2 52 -
25/03 kl 14 43 -1 42 -
25/03 kl 15 43 -3 40 -
25/03 kl 16 51 -3 48 -
25/03 kl 17 57 -3 54 -
25/03 kl 18 56 -3 53 -
25/03 kl 19 55 -2 53 -
25/03 kl 20 62 3 65 -
25/03 kl 21 69 2 71 -
25/03 kl 22 68 1 69 -
25/03 kl 23 61 4 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 115 73 79 66
Laveste vannstand 14 45 27 37 30
Avvik gult nivå -109 -58 -100 -94 -107
Avvik orange nivå -133 -82 -124 -118 -131
Avvik rødt nivå -161 -110 -152 -146 -159
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm