Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 266 -23 243 245
22/03 kl 02 226 -24 202 203
22/03 kl 03 171 -21 150 151
22/03 kl 04 111 -20 91 89
22/03 kl 05 55 -19 36 37
22/03 kl 06 24 -13 11 7
22/03 kl 07 28 -16 12 17
22/03 kl 08 61 -19 42 53
22/03 kl 09 115 -14 101 109
22/03 kl 10 180 -8 172 174
22/03 kl 11 245 -5 240 244
22/03 kl 12 285 -6 279 287
22/03 kl 13 285 2 287 285
22/03 kl 14 249 9 258 250
22/03 kl 15 193 8 201 -
22/03 kl 16 129 11 140 -
22/03 kl 17 65 20 85 -
22/03 kl 18 19 22 41 -
22/03 kl 19 6 18 24 -
22/03 kl 20 27 19 46 -
22/03 kl 21 72 24 96 -
22/03 kl 22 134 24 158 -
22/03 kl 23 202 21 223 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 328 287 248 223
Laveste vannstand 11 52 31 37 50
Avvik gult nivå -38 3 -38 -77 -102
Avvik orange nivå -56 -15 -56 -95 -120
Avvik rødt nivå -72 -31 -72 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm