Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 257 26 283 -
23/03 kl 01 275 28 303 -
23/03 kl 02 255 27 282 -
23/03 kl 03 209 26 235 -
23/03 kl 04 151 30 181 -
23/03 kl 05 92 29 121 -
23/03 kl 06 43 28 71 -
23/03 kl 07 22 30 52 -
23/03 kl 08 36 34 70 -
23/03 kl 09 75 33 108 -
23/03 kl 10 132 37 169 -
23/03 kl 11 197 42 239 -
23/03 kl 12 256 47 303 -
23/03 kl 13 284 44 328 -
23/03 kl 14 272 47 319 -
23/03 kl 15 231 52 283 -
23/03 kl 16 174 50 224 -
23/03 kl 17 112 45 157 -
23/03 kl 18 55 45 100 -
23/03 kl 19 20 41 61 -
23/03 kl 20 19 39 58 -
23/03 kl 21 46 35 81 -
23/03 kl 22 94 35 129 -
23/03 kl 23 155 32 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 328 287 248 223
Laveste vannstand 11 52 31 37 50
Avvik gult nivå -38 3 -38 -77 -102
Avvik orange nivå -56 -15 -56 -95 -120
Avvik rødt nivå -72 -31 -72 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm