Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 218 25 243 -
24/03 kl 01 260 25 285 -
24/03 kl 02 265 22 287 -
24/03 kl 03 236 18 254 -
24/03 kl 04 188 14 202 -
24/03 kl 05 133 14 147 -
24/03 kl 06 78 14 92 -
24/03 kl 07 40 11 51 -
24/03 kl 08 31 12 43 -
24/03 kl 09 51 13 64 -
24/03 kl 10 93 12 105 -
24/03 kl 11 148 9 157 -
24/03 kl 12 208 8 216 -
24/03 kl 13 256 7 263 -
24/03 kl 14 271 5 276 -
24/03 kl 15 251 4 255 -
24/03 kl 16 208 3 211 -
24/03 kl 17 154 1 155 -
24/03 kl 18 100 0 100 -
24/03 kl 19 54 -3 51 -
24/03 kl 20 32 -1 31 -
24/03 kl 21 40 -4 36 -
24/03 kl 22 70 -3 67 -
24/03 kl 23 117 -3 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 328 287 248 223
Laveste vannstand 11 52 31 37 50
Avvik gult nivå -38 3 -38 -77 -102
Avvik orange nivå -56 -15 -56 -95 -120
Avvik rødt nivå -72 -31 -72 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm