Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 173 -5 168 -
25/03 kl 01 225 -5 220 -
25/03 kl 02 253 -5 248 -
25/03 kl 03 246 -4 242 -
25/03 kl 04 213 -6 207 -
25/03 kl 05 167 -7 160 -
25/03 kl 06 118 -6 112 -
25/03 kl 07 73 -5 68 -
25/03 kl 08 47 -7 40 -
25/03 kl 09 47 -7 40 -
25/03 kl 10 70 -6 64 -
25/03 kl 11 109 -7 102 -
25/03 kl 12 159 -7 152 -
25/03 kl 13 211 -8 203 -
25/03 kl 14 245 -9 236 -
25/03 kl 15 249 -9 240 -
25/03 kl 16 225 -11 214 -
25/03 kl 17 185 -11 174 -
25/03 kl 18 140 -12 128 -
25/03 kl 19 95 -13 82 -
25/03 kl 20 62 -14 48 -
25/03 kl 21 52 -15 37 -
25/03 kl 22 64 -15 49 -
25/03 kl 23 95 -16 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 328 287 248 223
Laveste vannstand 11 52 31 37 50
Avvik gult nivå -38 3 -38 -77 -102
Avvik orange nivå -56 -15 -56 -95 -120
Avvik rødt nivå -72 -31 -72 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm