Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 137 -17 120 -
26/03 kl 01 185 -15 170 -
26/03 kl 02 223 -16 207 -
26/03 kl 03 238 -15 223 -
26/03 kl 04 224 -14 210 -
26/03 kl 05 192 -13 179 -
26/03 kl 06 151 -13 138 -
26/03 kl 07 111 -13 98 -
26/03 kl 08 77 -11 66 -
26/03 kl 09 61 -11 50 -
26/03 kl 10 65 -12 53 -
26/03 kl 11 87 -11 76 -
26/03 kl 12 122 -10 112 -
26/03 kl 13 164 -9 155 -
26/03 kl 14 204 -9 195 -
26/03 kl 15 226 -7 219 -
26/03 kl 16 224 -6 218 -
26/03 kl 17 201 -6 195 -
26/03 kl 18 167 -5 162 -
26/03 kl 19 131 -5 126 -
26/03 kl 20 98 -3 95 -
26/03 kl 21 77 -2 75 -
26/03 kl 22 74 -3 71 -
26/03 kl 23 88 -3 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 328 287 248 223
Laveste vannstand 11 52 31 37 50
Avvik gult nivå -38 3 -38 -77 -102
Avvik orange nivå -56 -15 -56 -95 -120
Avvik rødt nivå -72 -31 -72 -111 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm