Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 72 -18 54 47
22/03 kl 02 67 -18 49 49
22/03 kl 03 58 -17 41 38
22/03 kl 04 39 -17 22 16
22/03 kl 05 28 -14 14 10
22/03 kl 06 36 -16 20 15
22/03 kl 07 50 -15 35 32
22/03 kl 08 55 -14 41 40
22/03 kl 09 60 -14 46 45
22/03 kl 10 77 -12 65 62
22/03 kl 11 94 -13 81 81
22/03 kl 12 91 -11 80 74
22/03 kl 13 78 -10 68 65
22/03 kl 14 70 -9 61 65
22/03 kl 15 63 -9 54 -
22/03 kl 16 45 -9 36 -
22/03 kl 17 26 -9 17 -
22/03 kl 18 26 -9 17 -
22/03 kl 19 40 -7 33 -
22/03 kl 20 48 -7 41 -
22/03 kl 21 51 -5 46 -
22/03 kl 22 65 -5 60 -
22/03 kl 23 85 -4 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 118 99 79 77
Laveste vannstand 14 36 14 25 18
Avvik gult nivå -64 -27 -46 -66 -68
Avvik orange nivå -75 -38 -57 -77 -79
Avvik rødt nivå -85 -48 -67 -87 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm