Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 91 0 91 -
23/03 kl 01 79 -3 76 -
23/03 kl 02 69 -1 68 -
23/03 kl 03 65 1 66 -
23/03 kl 04 52 5 57 -
23/03 kl 05 33 5 38 -
23/03 kl 06 28 8 36 -
23/03 kl 07 41 10 51 -
23/03 kl 08 54 15 69 -
23/03 kl 09 56 16 72 -
23/03 kl 10 64 20 84 -
23/03 kl 11 83 24 107 -
23/03 kl 12 95 23 118 -
23/03 kl 13 87 27 114 -
23/03 kl 14 74 26 100 -
23/03 kl 15 68 26 94 -
23/03 kl 16 59 27 86 -
23/03 kl 17 38 25 63 -
23/03 kl 18 25 24 49 -
23/03 kl 19 32 22 54 -
23/03 kl 20 46 19 65 -
23/03 kl 21 50 19 69 -
23/03 kl 22 54 15 69 -
23/03 kl 23 70 11 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 118 99 79 77
Laveste vannstand 14 36 14 25 18
Avvik gult nivå -64 -27 -46 -66 -68
Avvik orange nivå -75 -38 -57 -77 -79
Avvik rødt nivå -85 -48 -67 -87 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm