Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 88 11 99 -
24/03 kl 01 86 6 92 -
24/03 kl 02 73 6 79 -
24/03 kl 03 66 4 70 -
24/03 kl 04 60 2 62 -
24/03 kl 05 45 -1 44 -
24/03 kl 06 30 -4 26 -
24/03 kl 07 32 -6 26 -
24/03 kl 08 47 -6 41 -
24/03 kl 09 56 -9 47 -
24/03 kl 10 58 -11 47 -
24/03 kl 11 68 -12 56 -
24/03 kl 12 86 -12 74 -
24/03 kl 13 91 -14 77 -
24/03 kl 14 80 -13 67 -
24/03 kl 15 70 -14 56 -
24/03 kl 16 65 -15 50 -
24/03 kl 17 52 -14 38 -
24/03 kl 18 35 -16 19 -
24/03 kl 19 29 -15 14 -
24/03 kl 20 40 -14 26 -
24/03 kl 21 51 -15 36 -
24/03 kl 22 53 -13 40 -
24/03 kl 23 59 -13 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 118 99 79 77
Laveste vannstand 14 36 14 25 18
Avvik gult nivå -64 -27 -46 -66 -68
Avvik orange nivå -75 -38 -57 -77 -79
Avvik rødt nivå -85 -48 -67 -87 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm