Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 75 -12 63 -
25/03 kl 01 86 -10 76 -
25/03 kl 02 79 -10 69 -
25/03 kl 03 68 -8 60 -
25/03 kl 04 63 -8 55 -
25/03 kl 05 54 -7 47 -
25/03 kl 06 40 -7 33 -
25/03 kl 07 32 -7 25 -
25/03 kl 08 40 -7 33 -
25/03 kl 09 53 -6 47 -
25/03 kl 10 58 -8 50 -
25/03 kl 11 61 -7 54 -
25/03 kl 12 72 -8 64 -
25/03 kl 13 85 -6 79 -
25/03 kl 14 84 -7 77 -
25/03 kl 15 73 -6 67 -
25/03 kl 16 66 -6 60 -
25/03 kl 17 60 -7 53 -
25/03 kl 18 47 -5 42 -
25/03 kl 19 35 -6 29 -
25/03 kl 20 37 -4 33 -
25/03 kl 21 48 -4 44 -
25/03 kl 22 54 -2 52 -
25/03 kl 23 56 -2 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 118 99 79 77
Laveste vannstand 14 36 14 25 18
Avvik gult nivå -64 -27 -46 -66 -68
Avvik orange nivå -75 -38 -57 -77 -79
Avvik rødt nivå -85 -48 -67 -87 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm