Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 64 -2 62 -
26/03 kl 01 77 -2 75 -
26/03 kl 02 81 -4 77 -
26/03 kl 03 72 -5 67 -
26/03 kl 04 64 -6 58 -
26/03 kl 05 58 -8 50 -
26/03 kl 06 49 -9 40 -
26/03 kl 07 39 -11 28 -
26/03 kl 08 38 -11 27 -
26/03 kl 09 47 -12 35 -
26/03 kl 10 56 -14 42 -
26/03 kl 11 59 -14 45 -
26/03 kl 12 64 -16 48 -
26/03 kl 13 73 -15 58 -
26/03 kl 14 81 -17 64 -
26/03 kl 15 76 -18 58 -
26/03 kl 16 67 -20 47 -
26/03 kl 17 62 -21 41 -
26/03 kl 18 55 -22 33 -
26/03 kl 19 45 -22 23 -
26/03 kl 20 40 -22 18 -
26/03 kl 21 45 -22 23 -
26/03 kl 22 53 -22 31 -
26/03 kl 23 57 -22 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 118 99 79 77
Laveste vannstand 14 36 14 25 18
Avvik gult nivå -64 -27 -46 -66 -68
Avvik orange nivå -75 -38 -57 -77 -79
Avvik rødt nivå -85 -48 -67 -87 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm