Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 266 12 278 264
22/03 kl 02 293 -12 281 295
22/03 kl 03 279 -3 276 283
22/03 kl 04 235 4 239 234
22/03 kl 05 179 1 180 179
22/03 kl 06 116 -2 114 116
22/03 kl 07 56 1 57 55
22/03 kl 08 25 -1 24 26
22/03 kl 09 37 3 40 41
22/03 kl 10 84 9 93 87
22/03 kl 11 145 -1 144 149
22/03 kl 12 208 -6 202 214
22/03 kl 13 267 2 269 268
22/03 kl 14 303 13 316 308
22/03 kl 15 298 4 302 -
22/03 kl 16 257 0 257 -
22/03 kl 17 198 -3 195 -
22/03 kl 18 133 17 150 -
22/03 kl 19 65 8 73 -
22/03 kl 20 16 12 28 -
22/03 kl 21 9 5 14 -
22/03 kl 22 44 26 70 -
22/03 kl 23 100 17 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 349 334 277 255
Laveste vannstand 14 41 28 54 52
Avvik gult nivå -21 12 -3 -60 -82
Avvik orange nivå -37 -4 -19 -76 -98
Avvik rødt nivå -50 -17 -32 -89 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm