Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 163 8 171 -
23/03 kl 01 226 18 244 -
23/03 kl 02 276 18 294 -
23/03 kl 03 292 28 320 -
23/03 kl 04 267 10 277 -
23/03 kl 05 218 26 244 -
23/03 kl 06 160 19 179 -
23/03 kl 07 97 34 131 -
23/03 kl 08 44 21 65 -
23/03 kl 09 25 16 41 -
23/03 kl 10 50 31 81 -
23/03 kl 11 102 40 142 -
23/03 kl 12 163 29 192 -
23/03 kl 13 224 20 244 -
23/03 kl 14 276 47 323 -
23/03 kl 15 301 48 349 -
23/03 kl 16 285 39 324 -
23/03 kl 17 238 42 280 -
23/03 kl 18 179 59 238 -
23/03 kl 19 115 60 175 -
23/03 kl 20 53 47 100 -
23/03 kl 21 18 57 75 -
23/03 kl 22 25 67 92 -
23/03 kl 23 65 64 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 349 334 277 255
Laveste vannstand 14 41 28 54 52
Avvik gult nivå -21 12 -3 -60 -82
Avvik orange nivå -37 -4 -19 -76 -98
Avvik rødt nivå -50 -17 -32 -89 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm