Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 122 51 173 -
24/03 kl 01 181 48 229 -
24/03 kl 02 239 64 303 -
24/03 kl 03 278 56 334 -
24/03 kl 04 279 40 319 -
24/03 kl 05 246 42 288 -
24/03 kl 06 196 53 249 -
24/03 kl 07 140 47 187 -
24/03 kl 08 82 27 109 -
24/03 kl 09 41 43 84 -
24/03 kl 10 37 41 78 -
24/03 kl 11 70 29 99 -
24/03 kl 12 121 25 146 -
24/03 kl 13 178 27 205 -
24/03 kl 14 234 25 259 -
24/03 kl 15 276 13 289 -
24/03 kl 16 288 23 311 -
24/03 kl 17 262 14 276 -
24/03 kl 18 215 4 219 -
24/03 kl 19 160 18 178 -
24/03 kl 20 102 14 116 -
24/03 kl 21 52 3 55 -
24/03 kl 22 32 -4 28 -
24/03 kl 23 49 10 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 349 334 277 255
Laveste vannstand 14 41 28 54 52
Avvik gult nivå -21 12 -3 -60 -82
Avvik orange nivå -37 -4 -19 -76 -98
Avvik rødt nivå -50 -17 -32 -89 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm