Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 91 14 105 -
25/03 kl 01 144 -6 138 -
25/03 kl 02 198 -1 197 -
25/03 kl 03 245 11 256 -
25/03 kl 04 269 8 277 -
25/03 kl 05 259 -9 250 -
25/03 kl 06 222 -2 220 -
25/03 kl 07 175 12 187 -
25/03 kl 08 124 2 126 -
25/03 kl 09 76 -11 65 -
25/03 kl 10 49 5 54 -
25/03 kl 11 56 16 72 -
25/03 kl 12 91 -5 86 -
25/03 kl 13 139 -2 137 -
25/03 kl 14 189 14 203 -
25/03 kl 15 236 12 248 -
25/03 kl 16 265 -2 263 -
25/03 kl 17 265 1 266 -
25/03 kl 18 236 13 249 -
25/03 kl 19 192 8 200 -
25/03 kl 20 145 -3 142 -
25/03 kl 21 96 7 103 -
25/03 kl 22 61 8 69 -
25/03 kl 23 53 6 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 349 334 277 255
Laveste vannstand 14 41 28 54 52
Avvik gult nivå -21 12 -3 -60 -82
Avvik orange nivå -37 -4 -19 -76 -98
Avvik rødt nivå -50 -17 -32 -89 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm