Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 76 -2 74 -
26/03 kl 01 116 3 119 -
26/03 kl 02 163 8 171 -
26/03 kl 03 207 -3 204 -
26/03 kl 04 242 0 242 -
26/03 kl 05 253 2 255 -
26/03 kl 06 236 -5 231 -
26/03 kl 07 201 -9 192 -
26/03 kl 08 160 -4 156 -
26/03 kl 09 117 -3 114 -
26/03 kl 10 80 -12 68 -
26/03 kl 11 65 -13 52 -
26/03 kl 12 77 -6 71 -
26/03 kl 13 110 -9 101 -
26/03 kl 14 151 -13 138 -
26/03 kl 15 193 -13 180 -
26/03 kl 16 228 -8 220 -
26/03 kl 17 246 -7 239 -
26/03 kl 18 240 -13 227 -
26/03 kl 19 212 -9 203 -
26/03 kl 20 175 -2 173 -
26/03 kl 21 136 -6 130 -
26/03 kl 22 99 -6 93 -
26/03 kl 23 77 0 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 349 334 277 255
Laveste vannstand 14 41 28 54 52
Avvik gult nivå -21 12 -3 -60 -82
Avvik orange nivå -37 -4 -19 -76 -98
Avvik rødt nivå -50 -17 -32 -89 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm