Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 128 19 147 -
23/03 kl 01 154 24 178 -
23/03 kl 02 128 22 150 -
23/03 kl 03 61 20 81 -
23/03 kl 04 -18 29 11 -
23/03 kl 05 -84 23 -61 -
23/03 kl 06 -126 21 -105 -
23/03 kl 07 -142 27 -115 -
23/03 kl 08 -128 23 -105 -
23/03 kl 09 -85 33 -52 -
23/03 kl 10 -19 33 14 -
23/03 kl 11 57 35 92 -
23/03 kl 12 125 38 163 -
23/03 kl 13 162 37 199 -
23/03 kl 14 150 39 189 -
23/03 kl 15 91 47 138 -
23/03 kl 16 11 39 50 -
23/03 kl 17 -62 41 -21 -
23/03 kl 18 -115 36 -79 -
23/03 kl 19 -143 34 -109 -
23/03 kl 20 -144 35 -109 -
23/03 kl 21 -116 31 -85 -
23/03 kl 22 -62 30 -32 -
23/03 kl 23 8 27 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 164 199 162 126 92
Laveste vannstand -158 -115 -126 -121 -108
Avvik gult nivå -28 7 -30 -66 -100
Avvik orange nivå -44 -9 -46 -82 -116
Avvik rødt nivå -56 -21 -58 -94 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm