Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 28 -1 27 -
25/03 kl 01 90 0 90 -
25/03 kl 02 126 0 126 -
25/03 kl 03 119 0 119 -
25/03 kl 04 71 -5 66 -
25/03 kl 05 3 -4 -1 -
25/03 kl 06 -57 -3 -60 -
25/03 kl 07 -97 -4 -101 -
25/03 kl 08 -115 -1 -116 -
25/03 kl 09 -112 -9 -121 -
25/03 kl 10 -89 -6 -95 -
25/03 kl 11 -45 -7 -52 -
25/03 kl 12 12 -8 4 -
25/03 kl 13 73 -2 71 -
25/03 kl 14 116 -10 106 -
25/03 kl 15 124 -11 113 -
25/03 kl 16 91 -12 79 -
25/03 kl 17 31 -16 15 -
25/03 kl 18 -29 -9 -38 -
25/03 kl 19 -74 -13 -87 -
25/03 kl 20 -99 -17 -116 -
25/03 kl 21 -105 -15 -120 -
25/03 kl 22 -94 -19 -113 -
25/03 kl 23 -62 -14 -76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 164 199 162 126 92
Laveste vannstand -158 -115 -126 -121 -108
Avvik gult nivå -28 7 -30 -66 -100
Avvik orange nivå -44 -9 -46 -82 -116
Avvik rødt nivå -56 -21 -58 -94 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm