Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 307 -27 280 287
22/03 kl 02 251 -30 221 229
22/03 kl 03 173 -19 154 149
22/03 kl 04 101 -15 86 79
22/03 kl 05 49 -17 32 33
22/03 kl 06 23 -16 7 9
22/03 kl 07 27 -20 7 16
22/03 kl 08 63 -20 43 53
22/03 kl 09 126 -11 115 123
22/03 kl 10 203 -3 200 199
22/03 kl 11 277 1 278 275
22/03 kl 12 326 -1 325 326
22/03 kl 13 329 0 329 330
22/03 kl 14 281 6 287 284
22/03 kl 15 202 11 213 -
22/03 kl 16 121 17 138 -
22/03 kl 17 57 20 77 -
22/03 kl 18 18 22 40 -
22/03 kl 19 7 16 23 -
22/03 kl 20 27 20 47 -
22/03 kl 21 78 24 102 -
22/03 kl 22 151 20 171 -
22/03 kl 23 229 27 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 364 327 291 257
Laveste vannstand 7 50 39 44 57
Avvik gult nivå -28 7 -30 -66 -100
Avvik orange nivå -44 -9 -46 -82 -116
Avvik rødt nivå -56 -21 -58 -94 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm