Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 293 19 312 -
23/03 kl 01 319 24 343 -
23/03 kl 02 293 22 315 -
23/03 kl 03 226 20 246 -
23/03 kl 04 147 29 176 -
23/03 kl 05 81 23 104 -
23/03 kl 06 39 21 60 -
23/03 kl 07 23 27 50 -
23/03 kl 08 37 23 60 -
23/03 kl 09 80 33 113 -
23/03 kl 10 146 33 179 -
23/03 kl 11 222 35 257 -
23/03 kl 12 290 38 328 -
23/03 kl 13 327 37 364 -
23/03 kl 14 315 39 354 -
23/03 kl 15 256 47 303 -
23/03 kl 16 176 39 215 -
23/03 kl 17 103 41 144 -
23/03 kl 18 50 36 86 -
23/03 kl 19 22 34 56 -
23/03 kl 20 21 35 56 -
23/03 kl 21 49 31 80 -
23/03 kl 22 103 30 133 -
23/03 kl 23 173 27 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 364 327 291 257
Laveste vannstand 7 50 39 44 57
Avvik gult nivå -28 7 -30 -66 -100
Avvik orange nivå -44 -9 -46 -82 -116
Avvik rødt nivå -56 -21 -58 -94 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm