Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 318 324 312 -
23/03 kl 01 344 352 343 -
23/03 kl 02 307 316 315 -
23/03 kl 03 233 242 246 -
23/03 kl 04 165 174 176 -
23/03 kl 05 109 118 104 -
23/03 kl 06 67 82 60 -
23/03 kl 07 48 61 50 -
23/03 kl 08 48 60 60 -
23/03 kl 09 95 106 113 -
23/03 kl 10 174 194 179 -
23/03 kl 11 259 276 257 -
23/03 kl 12 331 356 328 -
23/03 kl 13 354 371 364 -
23/03 kl 14 335 354 354 -
23/03 kl 15 288 307 303 -
23/03 kl 16 213 234 215 -
23/03 kl 17 143 168 144 -
23/03 kl 18 83 109 86 -
23/03 kl 19 41 64 56 -
23/03 kl 20 45 67 56 -
23/03 kl 21 77 97 80 -
23/03 kl 22 136 160 133 -
23/03 kl 23 201 222 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 336 371 339 301 272
Laveste vannstand 3 41 38 35 53
Avvik gult nivå -21 14 -18 -56 -85
Avvik orange nivå -37 -2 -34 -72 -101
Avvik rødt nivå -49 -14 -46 -84 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm