Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 25 31 19 -
23/03 kl 01 25 33 24 -
23/03 kl 02 14 23 22 -
23/03 kl 03 7 16 20 -
23/03 kl 04 18 27 29 -
23/03 kl 05 28 37 23 -
23/03 kl 06 28 43 21 -
23/03 kl 07 25 38 27 -
23/03 kl 08 11 23 23 -
23/03 kl 09 15 26 33 -
23/03 kl 10 28 48 33 -
23/03 kl 11 37 54 35 -
23/03 kl 12 41 66 38 -
23/03 kl 13 27 44 37 -
23/03 kl 14 20 39 39 -
23/03 kl 15 32 51 47 -
23/03 kl 16 37 58 39 -
23/03 kl 17 40 65 41 -
23/03 kl 18 33 59 36 -
23/03 kl 19 19 42 34 -
23/03 kl 20 24 46 35 -
23/03 kl 21 28 48 31 -
23/03 kl 22 33 57 30 -
23/03 kl 23 28 49 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 47 21 0 -4
Laveste værets virkning -30 19 -4 -19 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm