Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 246 20 266 -
24/03 kl 01 298 21 319 -
24/03 kl 02 307 20 327 -
24/03 kl 03 267 18 285 -
24/03 kl 04 195 16 211 -
24/03 kl 05 123 11 134 -
24/03 kl 06 69 12 81 -
24/03 kl 07 39 12 51 -
24/03 kl 08 34 15 49 -
24/03 kl 09 55 18 73 -
24/03 kl 10 100 9 109 -
24/03 kl 11 165 9 174 -
24/03 kl 12 234 7 241 -
24/03 kl 13 292 7 299 -
24/03 kl 14 314 12 326 -
24/03 kl 15 289 7 296 -
24/03 kl 16 226 4 230 -
24/03 kl 17 153 3 156 -
24/03 kl 18 92 -3 89 -
24/03 kl 19 54 5 59 -
24/03 kl 20 37 2 39 -
24/03 kl 21 44 0 44 -
24/03 kl 22 76 -1 75 -
24/03 kl 23 129 -4 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 364 327 291 257
Laveste vannstand 7 50 39 44 57
Avvik gult nivå -28 7 -30 -66 -100
Avvik orange nivå -44 -9 -46 -82 -116
Avvik rødt nivå -56 -21 -58 -94 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm