Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 193 -1 192 -
25/03 kl 01 255 0 255 -
25/03 kl 02 291 0 291 -
25/03 kl 03 284 0 284 -
25/03 kl 04 236 -5 231 -
25/03 kl 05 168 -4 164 -
25/03 kl 06 108 -3 105 -
25/03 kl 07 68 -4 64 -
25/03 kl 08 50 -1 49 -
25/03 kl 09 53 -9 44 -
25/03 kl 10 76 -6 70 -
25/03 kl 11 120 -7 113 -
25/03 kl 12 177 -8 169 -
25/03 kl 13 238 -2 236 -
25/03 kl 14 281 -10 271 -
25/03 kl 15 289 -11 278 -
25/03 kl 16 256 -12 244 -
25/03 kl 17 196 -16 180 -
25/03 kl 18 136 -9 127 -
25/03 kl 19 91 -13 78 -
25/03 kl 20 66 -17 49 -
25/03 kl 21 60 -15 45 -
25/03 kl 22 71 -19 52 -
25/03 kl 23 103 -14 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 364 327 291 257
Laveste vannstand 7 50 39 44 57
Avvik gult nivå -28 7 -30 -66 -100
Avvik orange nivå -44 -9 -46 -82 -116
Avvik rødt nivå -56 -21 -58 -94 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm