Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 182 199 192 -
25/03 kl 01 244 262 255 -
25/03 kl 02 290 301 291 -
25/03 kl 03 277 294 284 -
25/03 kl 04 221 240 231 -
25/03 kl 05 152 170 164 -
25/03 kl 06 85 110 105 -
25/03 kl 07 54 71 64 -
25/03 kl 08 38 56 49 -
25/03 kl 09 35 58 44 -
25/03 kl 10 62 80 70 -
25/03 kl 11 97 121 113 -
25/03 kl 12 156 175 169 -
25/03 kl 13 225 241 236 -
25/03 kl 14 261 280 271 -
25/03 kl 15 275 289 278 -
25/03 kl 16 237 255 244 -
25/03 kl 17 168 186 180 -
25/03 kl 18 115 134 127 -
25/03 kl 19 65 82 78 -
25/03 kl 20 50 61 49 -
25/03 kl 21 43 56 45 -
25/03 kl 22 44 59 52 -
25/03 kl 23 78 92 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 336 371 339 301 272
Laveste vannstand 3 41 38 35 53
Avvik gult nivå -21 14 -18 -56 -85
Avvik orange nivå -37 -2 -34 -72 -101
Avvik rødt nivå -49 -14 -46 -84 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm