Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
25/03 kl 00 - 192 192 193
25/03 kl 01 - 255 252 251
25/03 kl 02 - 291 288 286
25/03 kl 03 - 284 283 284
25/03 kl 04 - 231 231 234
25/03 kl 05 - 164 165 172
25/03 kl 06 - 105 104 108
25/03 kl 07 - 64 60 65
25/03 kl 08 - 49 46 51
25/03 kl 09 - 44 43 49
25/03 kl 10 - 70 70 79
25/03 kl 11 - 113 113 120
25/03 kl 12 - 169 164 171
25/03 kl 13 - 236 232 237
25/03 kl 14 - 271 266 272
25/03 kl 15 - 278 274 286
25/03 kl 16 - 244 242 252
25/03 kl 17 - 180 175 185
25/03 kl 18 - 127 120 128
25/03 kl 19 - 78 72 78
25/03 kl 20 - 49 44 52
25/03 kl 21 - 45 43 47
25/03 kl 22 - 52 49 54
25/03 kl 23 - 89 85 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 329 364 327 291 257
Max. fra modell: 21/03 12 326 366 330 288 255
Max. fra modell: 21/03 00 329 363 332 286 188
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm