Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 -11 6 -1 -
25/03 kl 01 -11 7 0 -
25/03 kl 02 -1 10 0 -
25/03 kl 03 -7 10 0 -
25/03 kl 04 -15 4 -5 -
25/03 kl 05 -16 2 -4 -
25/03 kl 06 -23 2 -3 -
25/03 kl 07 -14 3 -4 -
25/03 kl 08 -12 6 -1 -
25/03 kl 09 -18 5 -9 -
25/03 kl 10 -14 4 -6 -
25/03 kl 11 -23 1 -7 -
25/03 kl 12 -21 -2 -8 -
25/03 kl 13 -13 3 -2 -
25/03 kl 14 -20 -1 -10 -
25/03 kl 15 -14 0 -11 -
25/03 kl 16 -19 -1 -12 -
25/03 kl 17 -28 -10 -16 -
25/03 kl 18 -21 -2 -9 -
25/03 kl 19 -26 -9 -13 -
25/03 kl 20 -16 -5 -17 -
25/03 kl 21 -17 -4 -15 -
25/03 kl 22 -27 -12 -19 -
25/03 kl 23 -25 -11 -14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 47 21 0 -4
Laveste værets virkning -30 19 -4 -19 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm