Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 151 -12 139 -
26/03 kl 01 206 -13 193 -
26/03 kl 02 254 -13 241 -
26/03 kl 03 274 -17 257 -
26/03 kl 04 255 -13 242 -
26/03 kl 05 206 -12 194 -
26/03 kl 06 150 -9 141 -
26/03 kl 07 104 -12 92 -
26/03 kl 08 78 -15 63 -
26/03 kl 09 68 -11 57 -
26/03 kl 10 74 -12 62 -
26/03 kl 11 95 -8 87 -
26/03 kl 12 134 -7 127 -
26/03 kl 13 183 -13 170 -
26/03 kl 14 231 -9 222 -
26/03 kl 15 261 -11 250 -
26/03 kl 16 259 -7 252 -
26/03 kl 17 224 -5 219 -
26/03 kl 18 174 -9 165 -
26/03 kl 19 130 -8 122 -
26/03 kl 20 100 -10 90 -
26/03 kl 21 85 -6 79 -
26/03 kl 22 84 -4 80 -
26/03 kl 23 96 -4 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 364 327 291 257
Laveste vannstand 7 50 39 44 57
Avvik gult nivå -28 7 -30 -66 -100
Avvik orange nivå -44 -9 -46 -82 -116
Avvik rødt nivå -56 -21 -58 -94 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm