Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 39 -15 24 17
22/03 kl 02 45 -15 30 22
22/03 kl 03 50 -16 34 28
22/03 kl 04 52 -17 35 29
22/03 kl 05 50 -19 31 26
22/03 kl 06 46 -20 26 20
22/03 kl 07 42 -21 21 16
22/03 kl 08 35 -21 14 10
22/03 kl 09 29 -21 8 4
22/03 kl 10 26 -22 4 1
22/03 kl 11 27 -22 5 2
22/03 kl 12 30 -22 8 6
22/03 kl 13 34 -22 12 11
22/03 kl 14 40 -21 19 19
22/03 kl 15 45 -20 25 -
22/03 kl 16 49 -19 30 -
22/03 kl 17 49 -18 31 -
22/03 kl 18 46 -16 30 -
22/03 kl 19 44 -15 29 -
22/03 kl 20 38 -13 25 -
22/03 kl 21 32 -11 21 -
22/03 kl 22 29 -8 21 -
22/03 kl 23 29 -5 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 79 43 46 38
Laveste vannstand 4 28 8 17 15
Avvik gult nivå -80 -36 -72 -69 -77
Avvik orange nivå -94 -50 -86 -83 -91
Avvik rødt nivå -105 -61 -97 -94 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm