Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 30 12 42 -
24/03 kl 01 32 9 41 -
24/03 kl 02 35 5 40 -
24/03 kl 03 40 1 41 -
24/03 kl 04 45 -2 43 -
24/03 kl 05 49 -6 43 -
24/03 kl 06 49 -8 41 -
24/03 kl 07 47 -11 36 -
24/03 kl 08 45 -13 32 -
24/03 kl 09 41 -15 26 -
24/03 kl 10 35 -17 18 -
24/03 kl 11 31 -19 12 -
24/03 kl 12 30 -20 10 -
24/03 kl 13 30 -22 8 -
24/03 kl 14 32 -22 10 -
24/03 kl 15 36 -23 13 -
24/03 kl 16 41 -22 19 -
24/03 kl 17 45 -21 24 -
24/03 kl 18 46 -20 26 -
24/03 kl 19 45 -19 26 -
24/03 kl 20 45 -18 27 -
24/03 kl 21 42 -17 25 -
24/03 kl 22 37 -16 21 -
24/03 kl 23 32 -15 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 79 43 46 38
Laveste vannstand 4 28 8 17 15
Avvik gult nivå -80 -36 -72 -69 -77
Avvik orange nivå -94 -50 -86 -83 -91
Avvik rødt nivå -105 -61 -97 -94 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm