Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 34 1 35 -
26/03 kl 01 31 0 31 -
26/03 kl 02 30 -1 29 -
26/03 kl 03 31 -3 28 -
26/03 kl 04 33 -5 28 -
26/03 kl 05 37 -6 31 -
26/03 kl 06 42 -7 35 -
26/03 kl 07 45 -8 37 -
26/03 kl 08 46 -8 38 -
26/03 kl 09 47 -9 38 -
26/03 kl 10 47 -9 38 -
26/03 kl 11 44 -10 34 -
26/03 kl 12 40 -11 29 -
26/03 kl 13 36 -12 24 -
26/03 kl 14 33 -13 20 -
26/03 kl 15 32 -14 18 -
26/03 kl 16 31 -16 15 -
26/03 kl 17 33 -17 16 -
26/03 kl 18 37 -17 20 -
26/03 kl 19 41 -19 22 -
26/03 kl 20 44 -20 24 -
26/03 kl 21 45 -21 24 -
26/03 kl 22 45 -22 23 -
26/03 kl 23 44 -22 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 79 43 46 38
Laveste vannstand 4 28 8 17 15
Avvik gult nivå -80 -36 -72 -69 -77
Avvik orange nivå -94 -50 -86 -83 -91
Avvik rødt nivå -105 -61 -97 -94 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm