Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 64 14 78 84
22/03 kl 02 141 15 156 163
22/03 kl 03 225 14 239 247
22/03 kl 04 297 13 310 315
22/03 kl 05 339 12 351 355
22/03 kl 06 343 12 355 357
22/03 kl 07 308 11 319 320
22/03 kl 08 245 11 256 254
22/03 kl 09 170 10 180 180
22/03 kl 10 99 10 109 109
22/03 kl 11 50 9 59 58
22/03 kl 12 37 10 47 47
22/03 kl 13 68 10 78 81
22/03 kl 14 135 10 145 150
22/03 kl 15 217 9 226 -
22/03 kl 16 291 9 300 -
22/03 kl 17 340 9 349 -
22/03 kl 18 352 8 360 -
22/03 kl 19 324 7 331 -
22/03 kl 20 262 5 267 -
22/03 kl 21 184 4 188 -
22/03 kl 22 104 4 108 -
22/03 kl 23 40 4 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 382 384 329 301
Laveste vannstand 44 13 70 52 69
Avvik gult nivå -22 0 2 -53 -81
Avvik orange nivå -38 -16 -14 -69 -97
Avvik rødt nivå -55 -33 -31 -86 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm