Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 9 4 13 -
23/03 kl 01 23 2 25 -
23/03 kl 02 80 2 82 -
23/03 kl 03 162 4 166 -
23/03 kl 04 245 7 252 -
23/03 kl 05 310 11 321 -
23/03 kl 06 342 14 356 -
23/03 kl 07 336 17 353 -
23/03 kl 08 293 17 310 -
23/03 kl 09 226 19 245 -
23/03 kl 10 152 22 174 -
23/03 kl 11 86 23 109 -
23/03 kl 12 45 25 70 -
23/03 kl 13 43 28 71 -
23/03 kl 14 84 30 114 -
23/03 kl 15 156 31 187 -
23/03 kl 16 235 33 268 -
23/03 kl 17 302 36 338 -
23/03 kl 18 340 40 380 -
23/03 kl 19 342 40 382 -
23/03 kl 20 306 44 350 -
23/03 kl 21 241 47 288 -
23/03 kl 22 164 50 214 -
23/03 kl 23 90 50 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 382 384 329 301
Laveste vannstand 44 13 70 52 69
Avvik gult nivå -22 0 2 -53 -81
Avvik orange nivå -38 -16 -14 -69 -97
Avvik rødt nivå -55 -33 -31 -86 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm