Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 36 53 89 -
24/03 kl 01 17 53 70 -
24/03 kl 02 42 54 96 -
24/03 kl 03 104 53 157 -
24/03 kl 04 185 54 239 -
24/03 kl 05 260 54 314 -
24/03 kl 06 314 52 366 -
24/03 kl 07 335 49 384 -
24/03 kl 08 319 46 365 -
24/03 kl 09 272 44 316 -
24/03 kl 10 205 41 246 -
24/03 kl 11 137 39 176 -
24/03 kl 12 80 38 118 -
24/03 kl 13 50 37 87 -
24/03 kl 14 59 35 94 -
24/03 kl 15 106 33 139 -
24/03 kl 16 176 31 207 -
24/03 kl 17 247 30 277 -
24/03 kl 18 303 29 332 -
24/03 kl 19 330 27 357 -
24/03 kl 20 323 25 348 -
24/03 kl 21 282 22 304 -
24/03 kl 22 220 21 241 -
24/03 kl 23 150 19 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 382 384 329 301
Laveste vannstand 44 13 70 52 69
Avvik gult nivå -22 0 2 -53 -81
Avvik orange nivå -38 -16 -14 -69 -97
Avvik rødt nivå -55 -33 -31 -86 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm