Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 84 103 89 -
24/03 kl 01 65 85 70 -
24/03 kl 02 91 111 96 -
24/03 kl 03 153 173 157 -
24/03 kl 04 235 253 239 -
24/03 kl 05 309 329 314 -
24/03 kl 06 361 381 366 -
24/03 kl 07 378 399 384 -
24/03 kl 08 360 381 365 -
24/03 kl 09 311 330 316 -
24/03 kl 10 242 260 246 -
24/03 kl 11 173 189 176 -
24/03 kl 12 115 130 118 -
24/03 kl 13 83 98 87 -
24/03 kl 14 90 105 94 -
24/03 kl 15 134 148 139 -
24/03 kl 16 203 217 207 -
24/03 kl 17 272 288 277 -
24/03 kl 18 326 342 332 -
24/03 kl 19 350 366 357 -
24/03 kl 20 342 359 348 -
24/03 kl 21 296 315 304 -
24/03 kl 22 232 253 241 -
24/03 kl 23 160 181 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 392 399 345 312
Laveste vannstand 40 10 65 46 64
Avvik gult nivå -22 10 17 -37 -70
Avvik orange nivå -38 -6 1 -53 -86
Avvik rødt nivå -55 -23 -16 -70 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm