Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
24/03 kl 00 - 89 84 85
24/03 kl 01 - 70 67 67
24/03 kl 02 - 96 93 93
24/03 kl 03 - 157 154 156
24/03 kl 04 - 239 235 236
24/03 kl 05 - 314 310 311
24/03 kl 06 - 366 363 364
24/03 kl 07 - 384 381 383
24/03 kl 08 - 365 364 366
24/03 kl 09 - 316 315 317
24/03 kl 10 - 246 246 247
24/03 kl 11 - 176 177 178
24/03 kl 12 - 118 118 120
24/03 kl 13 - 87 86 88
24/03 kl 14 - 94 94 96
24/03 kl 15 - 139 140 141
24/03 kl 16 - 207 208 210
24/03 kl 17 - 277 278 278
24/03 kl 18 - 332 333 332
24/03 kl 19 - 357 359 357
24/03 kl 20 - 348 350 347
24/03 kl 21 - 304 307 303
24/03 kl 22 - 241 245 239
24/03 kl 23 - 169 173 167

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 360 382 384 329 301
Max. fra modell: 21/03 12 360 379 381 332 298
Max. fra modell: 21/03 00 357 380 383 326 158
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm