Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 48 67 53 -
24/03 kl 01 48 68 53 -
24/03 kl 02 49 69 54 -
24/03 kl 03 49 69 53 -
24/03 kl 04 50 68 54 -
24/03 kl 05 49 69 54 -
24/03 kl 06 47 67 52 -
24/03 kl 07 43 64 49 -
24/03 kl 08 41 62 46 -
24/03 kl 09 39 58 44 -
24/03 kl 10 37 55 41 -
24/03 kl 11 36 52 39 -
24/03 kl 12 35 50 38 -
24/03 kl 13 33 48 37 -
24/03 kl 14 31 46 35 -
24/03 kl 15 28 42 33 -
24/03 kl 16 27 41 31 -
24/03 kl 17 25 41 30 -
24/03 kl 18 23 39 29 -
24/03 kl 19 20 36 27 -
24/03 kl 20 19 36 25 -
24/03 kl 21 14 33 22 -
24/03 kl 22 12 33 21 -
24/03 kl 23 10 31 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 50 54 16 9
Laveste værets virkning 4 2 19 9 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm