Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 86 16 102 -
25/03 kl 01 44 15 59 -
25/03 kl 02 37 15 52 -
25/03 kl 03 70 14 84 -
25/03 kl 04 132 14 146 -
25/03 kl 05 204 13 217 -
25/03 kl 06 268 12 280 -
25/03 kl 07 308 11 319 -
25/03 kl 08 318 11 329 -
25/03 kl 09 296 11 307 -
25/03 kl 10 248 11 259 -
25/03 kl 11 188 11 199 -
25/03 kl 12 127 11 138 -
25/03 kl 13 82 11 93 -
25/03 kl 14 63 11 74 -
25/03 kl 15 80 11 91 -
25/03 kl 16 128 11 139 -
25/03 kl 17 191 12 203 -
25/03 kl 18 251 12 263 -
25/03 kl 19 294 11 305 -
25/03 kl 20 310 10 320 -
25/03 kl 21 297 10 307 -
25/03 kl 22 258 9 267 -
25/03 kl 23 201 9 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 382 384 329 301
Laveste vannstand 44 13 70 52 69
Avvik gult nivå -22 0 2 -53 -81
Avvik orange nivå -38 -16 -14 -69 -97
Avvik rødt nivå -55 -33 -31 -86 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm